Minerálne vody a pramene

Slovensko je krajina, ktorá sa radí množstvom, výdatnosťou a chemickým zložením minerálnych vôd medzi najvýznamnejšie štáty sveta. Ich rozloženie na území republiky je nerovnomerné, najväčšiu hustotu dosahujú v páse tiahnucom sa od Bardejova a Prešova, cez Popradskú kotlinu, Liptov, Turiec, Strážovské vrchy až po Trenčín. Ďalšou oblasťou s vysokou hustotou výskytu prameňov je údolie Hrona od prameňa po Zvolen a západná časť Slovenského rudohoria. Relatívne najmenej prameňov sa vyskytuje v oblasti Východoslovenskej a Podunajskej nížiny.

Predpokladom na vyhlásenie minerálnej vody sú jej fyzikálno – chemické vlastnosti, napríklad jej celková mineralizácia, a výdatnosť zdroja. Podľa v súčasnosti platného Zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách sa za prírodnú liečivú vodu považuje zdroj s obsahom rozpustených tuhých látok (minerálov) minimálne 1 000 mg v jednom litri vody.

Využívanie minerálnych vôd je podmienené ich vyhlásením podľa zákona o zdravotnej starostlivosti. Vyhlásenie minerálnej vody za prírodný liečebný zdroj alebo prírodný zdroj minerálnej stolovej vody je legislatívne zdĺhavý a finančne náročný proces. Z veľkého množstva minerálnych vôd majú podľa len niektoré také fyzikálno-chemické vlastnosti, ktoré sú vhodné na kúpeľnú liečbu alebo na plnenie do spotrebiteľského balenia.

V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky nachádzajú okrem rádioaktívnych vôd všetky druhy prírodných vôd využívaných na liečenie.

Termálne pramene na území Slovenska sa vyskytujú najmä v týchto modifikáciách:

  • Síranové vápenato – horečnaté, sírne thermy (Piešťany, Trenčianske Teplice)
  • Sírne studené (Smrdáky, Smerdžonka)
  • Síranové vápenaté thermy (Sklené Teplice, Turčianske Teplice, Kováčová,
  • Sliač)
  • Hydrogénuhličitanové sodné (Nimnica, Bardejovské kúpele)
  • Prosté teplice (Bojnice, Rajecké Teplice)
  • Uhličité thermy (Sliač, Dudince)
  • Soľanky (Číž, Oravská Polhora)
  • Vody so zvýšeným obsahom jódu (Číž, Nimnica)

Kritériá na kvalitatívne a kvantitatívne parametre minerálnych vôd sú vysoké, napriek tomu sa na území Slovenska nachádza množstvo potenciálnych lokalít na ich využitie. Využitie minerálnych vôd však závisí predovšetkým od investičných možností spoločností, ktoré využívajú zdroje, a od možností uplatnenia sa na trhu.

Text: Ing.Katarína Mrkvová

V tejto kategórii nie sú žiadne články. Ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.