Kúpele Dudince

Obec a kúpele Dudince ležia v nadmorskej výške 140 m v údolí riečky Štiavnica, na rozhraní Krupinskej planiny a Ipeľskej pahorkatiny. Obec vznikla pred 13. stor. V časoch antiky sa vo vápencových otvoroch kúpali aj vojaci rímskych légií. Približne 32 bazénov ostalo až doposiaľ zachovaných ako chránená kultúrna pamiatka pod názvom Rímske kúpele.

Dudince majú teplú stabilnú klímu a sú najteplejším miestom na Slovensku. Podľa švajčiarskej klasifikácie majú sedatívne utišujúcu klímu. V kúpeľoch Dudince sa liečia choroby pohybového ústrojenstva a nervové ochorenia. Tunajšie minerálna voda je vhodná aj pre liečbu chorôb žalúdka, krvného tlaku, kožných ochorení a pri ochoreniach dýchacích ciest.

Kúpele Dudince poskytujú vody typu zemito-alkalicko-slaných a glauberovských sírnych kyseliek o teplote 30°C. Kvalita dudinskej termálnej liečivej vody je unikátna v európskom meradle – popri množstve minerálov má zároveň veľký obsah kysličníka uhličitého a sírovodíka. Voda sa používa hlavne na kúpele, odporúča sa tiež k pitnej kúre. Liečba v kúpeľoch Dudince spočíva hlavne na využití vysoko účinných liečivých vlastností termálnych minerálnych prameňov.