Dimenzie wellnessu

Dimenzie wellnessu - 5.0 out of 5 based on 1 vote

co je wellness Dosahovanie životnej spokojnosti prostredníctvom wellnessu je viacdimenzionálnou záležitosťou. Na základe tohto tvrdenia možno vymedziť nasledovné dimenzie wellnessu: fyzické wellness, duševné wellness, intelektuálne wellness, sociálne wellness, wellness a kariéra, emocionálne wellness, environmentálne wellness, finančné wellness, wellness a zdravotná starostlivosť, mentálne wellness.