Telesné wellness

Telesné wellnessFyzický rozmer wellness predstavuje pravidelnú telesnú aktivitu. Prepokladá zvýšenie povedomia o správnom stravovaní, o potravinách a výžive a odrádza od používania tabaku, drog a nadmernej konzumácie alkoholu.

Telesné wellness vám umožní nielen zlepšiť pružnosť a fyzickú silu, ale tiež znamená aktívne prevzatie zodpovednosti a starostlivosti o vlastné zdravie. Týmto spôsobom budete môcť sledovať svoje životné funkcie a lepšie pochopiť varovné signály vášho tela. Porozumiete vzťahu medzi výživou a výkonom vášho tela. Fyzický rozmer wellness poskytuje takmer okamžitý prospech a výsledky, telesné i psychické. Budete vyzerať dobre a cítiť sa spokojne, čo v nezanedbateľnej miere vedie k psychologickej výhode a zvýšenému sebavedomiu. Postupne zistíte, že je lepšie konzumovať potraviny a nápoje, ktoré zvyšujú pocit dobrého zdravia a, že je lepšie byť fyzicky fit, ako z formy.

Kroky pre zlepšenie fyzického wellness

Fyzické wellness predstavuje schopnosť aplikovať svoje znalosti, motiváciu, odhodlanie, správanie, vlastné riadenie, postoje a zručnosti na dosiahnutie dobrej kondície a lepšieho zdravia. Ak nemáte čas na cvičenie, pripravte sa na to, že skôr či neskôr si budete musieť nájsť čas na riešenie zdravotných problémov.

  •     Cvičte trikrát týždenne, 20-30 minút bez prestávky
  •     Dodržiavjte správny režim spánku
  •     Naučte sa rozpoznať prvé príznaky chorôb
  •     Načúvajte svojmu telu
  •     Pravidelne raňajkujte
  •     Prestante fajčiť a chránte sa pred pasívnym fajčením
  •     Jedzte menšie porcie a častejšie
  •     Vyhýbajte sa nadmérnému soleniu a cukreniu