Duševné wellness

Duševné wellnessDuchovný rozmer wellness predstavuje hľadanie zmyslu a účelu ľudskej existencie. To zahŕňa hľadanie odpovede na otázku, kto som a čo má zmysel v mojom živote. Tento rozmer wellnessu znamená predovšetkým duchovný rast.

Duchovný rozmer wellnessu znamená neustále premýšľať a integrovať svoje skúsenosti a názory so skúsenosťami a názormi ľudí okolo vás. Takto si budete môcť vytvoriť svoj pohľad na svet a tiež váš systém hodnôt a cieľov. Postupne zistíte, že je dobré zamyslieť sa nad zmyslom života a že je lepšie byť tolerantní k viere ostatných ľudí, ako sa uzavrieť. Je lepšie žiť každý deň v súlade so svojimi hodnotami a presvedčením.

Duchovný wellness je proces, ktorým je možné dostať sa do kontaktu so svojím duchovným jadrom. Je to proces hľadania. Pozrite sa na svoje duchovné jadro - položte si nasledovné otázky: Kto som? Prečo som sem prišiel? Prečo ľudia a svet existujú? Prečo je zlo? Čo sa stane po smrti?

Dodržiavajte ticho - Strávte čas osamote a pravidelne meditujte. Meditácia je sústredenie zamerané na tu a teraz. Tým, že žijeme v súčasnosti a opustíme minulosť a obavi o budúcnosť, môžeme ľahšie dosiahnuť vnútorný mier. Existuje mnoho foriem meditácie, pokúste sa zistiť, ktorý vám najviac vyhovuje.

Je potrebné naučiť sa niesť zodpovednosť za svoj život, vzdať sa obviňovania iných, vrátane seba.

Buďte hraví - spiritualita je v hudbe, umení, tanci, smiechu, či speve.