Intelektuálne wellness

Intelektualne wellness - meditaciaIntelektuálny rozmer wellness predstavuje kreatívne aktivity stimulujúce duševnú činnosť. Táto dimenzia wellnessu je zameraná na učenie.

Je to akákoľvek činnosť, ktorá vám pomôže preskúmať svet okolo vás, dozvedieť sa viac o sebe, alebo rozširuje váš obzor a intelekt.

Môže ísť o čítanie, učenie sa novým zručnostiam, koníčky, kreativita a záujem o umenie sú spôsobmi, ako podporiť svoje intelektuálne wellness. K jeho rastu prispieva aj to, ak sa o nové poznatky podelíte s ďalšími ľuďmi.