Sociálne wellness

Sociálne wellnessSociálne wellness kladie dôraz na previazanosť s ostatnými ľuďmi v určitej komunite a taktiež životným prostredím. Zahŕňa napríklad snahu o harmóniu v rodine. Sociálne wellness umožňuje uvedomiť si svoj význam v spoločnosti, rovnako ako vplyvu na životné prostredie a svoju komunitu.

Budete sa aktívne podieľať na zlepšovaní sveta tým, že podporíte zdravé životné prostredie a začnete lepšiu komunikáciu s ľuďmi okolo vás. Sociálne wellness zahŕňa nácvik empatie a efektívneho počúvania, starostlivosti o ostatných a o spoločné dobro.

Postupne zistíte, že je lepšie, prispieť k spoločnému dobru spoločnosti, ako myslieť len na seba. Je lepšie žiť v harmónii s ostatnými a životným prostredím.

Sociálne wellness - fakty a tipy

  •     Sociálne izolovaní ľudia sú náchylnejší k chorobám
  •     Ľudia, ktoí udržiavajú svoje sociálne kontakty, lepšie odolávajú stresu
  •     Pevné priateľstvá, dotyky, objatia a smiech posilňujú zdravie
  •     Silná sociálna sieť môže vytvoriť dobrú náladu a posilniť sebavedomie