Wellness a kariéra

Wellness a karieraPracovný rozmer wellness predstavuje nachádzanie zamestnania, v ktorom jednotlivec získa osobné uspokojenie a obohatenie.

Cieľom je nájdenie profesie, kde budete prispievať svojim jedinečným nadaním, schopnosťami a talentom, pričom toto zamestnanie budete považovať za zmysluplné a obohacujúce. Platí to rovnako pre platenú ako aj dobrovoľnícku prácu.

Profesný wellness sa prejaví nielen osobným uspokojením, ale aj prostredníctvom vášho príspevku k blahu spoločnosti ako celku.

Voľba povolania, spokojnosť v zamestnaní, kariéra ambície a osobný výkon sú dôležité súčasti dobrého pocitu zo života.