Emocionálne wellness

postele spanok wellnessEmocionálny rozmer wellnessu zdôrazňuje prijatie vlasntých pocitov. Emocionálne wellness predstavuje stupeň, do akej miery sa človek cíti pozitívne naladený a optimistický ohľadne seba samého a života.

Sem možno zaradiť aj schopnosť riadiť svoje city a súvisiace správanie vrátane realistického zhodnotenia vlastných obmedzení, rozvoj samostatnosti a schopnosti vyrovnať sa so stresom efektívne. Emocionálne vyrovnaná osoba udržiava zdravé vzťahy s ostatnými.

Tipy, ako zvýšiť emocionálne wellness

  •     Buďte si vedomý a prijímajte svoje pocity, a nepopierajte ich
  •     Je lepšie byť optimista
  •     Neste zodpovednosť za vlastné správanie a reagujte na problémy ako na príležitosti
  •     Trávte čas s priateľmi a rodinou a diskutujte s nimi osobné problémy, podporte sa navzájom
  •     Naučte sa time manažmentu a ďalším technikám na zvládanie stresu
  •     Usmievajte sa