Environmentálne wellness

Enviromentálne wellnessJe dôležité viesť životný štýl, ktorý rešpektuje životné prostredie. To zahŕňa rešpektovanie prírody a druhov, ktoré v ňom žijú.

Dôležitá je tiež úcta k ostatným ľuďom žijúcim v danom životnom prostredí.  Nemusíte byť členom žiadnej organizácie, jednotlivec môže pomôcť najmä tým, že jednoducho vedie ekologicky uvedomelý život.