Finančné wellness

masaze2 wellnessFinančné wellness znamená, že ste pochopili vašu finančnú situáciu, a ste pripravení na nečakané zmeny v nej. Nemusíte byť milionár, aby ste sa cítili finančne v poriadku, ale je potrebné byť v bezpečnej polohe, tak, aby peniaze neboli príčinou pre vznik stresu.

Stres spôsobuje následky, ako je zvýšenie krvného tlaku, vyšší cholesterol, úzkosť, depresia, podráždenosť a rodinné problémy. Keď zlepšíte svoj finančný stav, zlepšíte zároveň svoj celkový pocit pohody.

Existuje veľa dostupných zdrojov, ktoré môžu pomôcť. Nemusíte byť ihneď finančne zabezpečený, ale je dobré priznať si problém a pripraviť si plán na jeho riešenie.