Wellness a zdravotná starostlivosť

Wellness a zdravotná starostlivosť - 2.0 out of 5 based on 1 vote

Zdravotna starostlivosť a wellnessZdravotná starostlivosť vychádzajúca z princípov wellnessu sa snaží posudzovať zdravie človeka na základe komplexnej súhry vplyvov na zdravie jednotlivca.

  • Poskytuje vyvážené uplatnenie wellness praktík v klinických podmienkach, ktoré sú založené na preverených postupoch.
  • Podporuje interdisciplinárny prístup k starostlivosti o pacienta na základe súhlasu medzi lekárom a pacientom.
  • Vytvára základ pre dialóg a spoluprácu medzi konvenčnými a doplňujúcimi zdravotníckymi metódami v súlade s hlavným cieľom - podporovať zdravie a pohodu pacienta.