Mentálne wellness

Mentálne wellness - 0.0 out of 5 based on 1 vote

Mentálne wellnessMnoho ľudí v súčasnosti trpí duševnými problémami, pričom riešenie tejto situácie zhoršuje fakt, že málokto, je ochotný si takéto ťažkosti pripustiť.

Depresívne príznaky majú veľký vplyv na kvalitu a radosť zo života. Depresívni ľudia majú tendenciu menej cvičiť, fajčiť a nejedia zdravo. Šesťdesiat až 90 percent ľudí, ktorí spáchali samovraždu trpia depresiou.

Duševné wellness môže byť ovplyvnené nasledovnými faktormi:

Biologické faktory - zmeny v centrálnom nervovom systéme, lieky, choroby a rodinná anamnéza
Sociálne prostredie - straty, traumatické udalosti, stres a nízke ekonomické postavenie

Mentálne wellness možno pozitívne ovplyvniť prostredníctvom

  • Fyzickej aktivity
  • Dobrej výživy
  • Adekvátnym odpočinkom a spánkom
  • Znížením stresu
  • Optimistickým postojom, ktorý môže obsahovať humor, kreativitu a vieru
  • Optimálnou liečbou