Shiatsu - japonská masážna technika

kupele2 wellnessShiatsu je japonská masážna technika vychádzajúca z akupunktúry a akupresúry. Počas tejto terapie, sú masírované jednotlivé tlakové body na tele palcami, rukami, lakťami, alebo kolenami.

Vpýva to na zlepšenie toku energie a uvoľňovanie endorfínov. Počas terapie leží pacient obvykle na podlahe. Cieľom liečby je odstrániť prvé príznaky vznikajúcich ochorení.

Shiatsu je japonská metóda liečby, ktorá má korene v čínskej medicíne. Podľa tradičných znalostí a skúseností tok energie prúdiacej telom, musí byť vyvážený. Vtedy sa človek cíti dobre. Ak je tento prúd blokovaný, bude sa cítiť nepríjemne, čo môže časom vyvolať konkrétne ochorenie.

Shiatsu sa pokúša ovplyvniť spomínaný tok energie a stimulovať ho jemným tlakom prstami, dlaňami, lakťami a pod. Hlavným cieľom je umožniť voľný tok energie. Shiatsu vykonáva formou pokojných pohybov na mäkkej podložke na podlahe.

Shiatsu predstavuje upokojujúcu, relaxačnú a osviežujúcu terapiu. Shiatsu možno využiť ako vhodný doplnok iných foriem liečby s preventýmnym účinkom proti chorobám.