Elektroliečba

elektroliecba wellness2Už z názvu tejto wellness procedúry je zrejmé, že podstatou tejto terapie je využívanie liečebných účinkov elektrickej energie. Na dosiahnutie žiaducich výsledkov sa pracuje s elektrickými prúdmi o rôznych frekvenciách a intenzite, podľa ktorých môžeme rozlíšiť jednotlivé formy elektroliečby.

Často používanou formou z radu elektromedicínskych procedúr je pulzná magnetoterapia. Jej základom je, využitie magnetického poľa, ktoré má priaznivý vplyv na fyziologické procesy v ľudskom tele, a to od dejov na úrovni buniek, až po zložité systémové štruktúry. Ošetrovaná končatina je najčastejšie umiestnená do prstenca, v ktorom na ňu pôsobí magnetické pole.

Medzi elektroliečebné procedúry patrí taktiež krátkovlnná diatermia, pri ktorej sa využíva vysokofrekvenčná energia, so schopnosťou prenikať pomerne hlboko do tkanív a svalov, ktoré vnútorne prehrieva a prekrvuje, napomáha ich uvoľnenie a regeneráciu a celkovo zvyšuje obranyschopnosť organizmu.

Ďalšou elektroliečebnou formou sú interferenčné prúdy. Pri nich sa pracuje s interferenciou dvoch stredne frekvenčných prúdov priamo v tkanivách. Používajú sa dve elektródy a intenzita prúdu je volená na základe možností pacienta.

S touto procedúrou úzko súvisia tiež diadynamické prúdy, u ktorých sa však prikladá iba jedna elektróda na postihnuté miesto, cez ktorú prúdi jednosmerný nízkofrekvenčný elektrický prúd.

V súčasnej dobe existuje pomerne veľké množstvo liečebných wellness zariadení, ktoré poskytujú elektroliečbu, každé má však odlišné vybavenie, čomu je prispôsobená konkrétna ponuka. Okrem vyššie uvedených typov sa tak môžeme stretnúť tiež s liečbou pomocou ultrazvuku, laseru, elektrostimuláciou, Träbertových prúdov, či biolampy.

Všeobecne sa elektroliečba aplikuje pri poruchách pohybového systému a to ako chronického reumatického, tak degeneratívneho charakteru, pri zápalových ochoreniach kĺbov, šliach, poruchách prekrvenia, opuchoch. Táto wellness procedúra je vhodná aj pri pooperačných stavoch a bolestiach. Každá forma má však svoje špecifické účinky a preto sa volí podľa konkrétnej situácie.

Kontraindikáciou sú samozrejme kardiostimulátory a kovové predmety, tehotenstvo, krvácavé stavy alebo infekčné ochorenia.