Alternatívna medicína

Alternatívna medicína - 5.0 out of 5 based on 1 vote

alternativna medicina wellnessAlternatívna medicína ako súčasť wellness procedúr je, liečebná metóda, ktorá sa nevyučuje na tradičných lekárskych fakultách, sústreďujúcich sa na výučbu konvenčnej medicíny. Príkladom alternatívnej terapie môže byť špeciálna diéta pri liečbe rakoviny, namiesto toho podstúpenia operácie, ožarovania či chemoterapie, odporučenej klasickou medicínou. Doplnková medicína sa však líši od alternatívnej medicíny. Doplnková medicína sa používa v kombinácii s tradičnou medicínou. Naproti tomu alternatívna medicína sa kompletne nahrádza klasickú medicínu.

Alternatívna medicína a jej využitie

Do alternatívnej medicíny sa počítajú všetky metódy a prostriedky, ktoré sú prírodného pôvodu a riešia predovšetkým chronické zdravotné problémy, ktoré odolávajú tzv. klasickej liečbe. Je to súbor liečebných metód, ktoré pacienta vnímajú ako celok a pri určovaní príčin ochorenia berie do úvahy celý organizmus vrátane jeho mysle, spôsobu života, vzťahov, hodnôt či cieľov.

Vďaka tomu dokáže odhaliť aj skryté dôvody zdravotných ťažkostí. Niektoré z hlavných metód alternatívnej medicíny si poradia aj s akútnymi problémami ako sú napr. horúčka, chrípka, náhle zažívacie problémy a pod.

Alternatívna medicína ale nerieši ochorenia a akútne stavy vyžadujúce chirurgický zákrok. V žiadnom prípade nenahrádza lekársku starostlivosť! Lieky používané v alternatívnej medicíne sú čisto prírodného pôvodu, preto je liečba fyziologicky najvhodnejšia a prakticky bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov.

Pomáha pri odstraňovaní chronických zdravotných ťažkostí, neplodnosti, redukcii váhy či detoxikácii organizmu. Takisto môže pomôcť pri riešení problémov vo vzťahoch a pri zvládnutí psychických problémov akými sú úzkosť, depresia, tréma, strach a nerozhodnosť. Využíva orientálne metódy poznania pri rozhodovaní človeka v zložitej životnej situácii.

Alternatívna medicína berie do úvahy vek, kondíciu, pohlavie a odolnosť človeka. Ovplyvňuje ju rad okolností, od vrodených dispozícií až po podmienky, v akých je človek negatívnymi vplyvmi atakovaný. Medzi najčastejšie používané druhy alternatívnej medicíny patrí napr. akupunktúra, akupresúra, aromaterapia, liečenie pomocou farieb, homeopatia, fytoterapia, kineziológia, Reiki, soľná jaskyňa, urinoterapia, liečebná pyramída či moxovanie. Tak ako wellness pobyty, prinášajú aj tieto spôsoby liečby harmóniu do vášho tela.