Arteterapia - liečba umením

Arteterapia - liečba umením - 4.0 out of 5 based on 1 vote

arteterapia-srdceArteterapiu možeme chápať ako liečbu umením (Arteterapia - z lat. ars – umenie, gr. therapeia – liečenie, ošetrovanie). Je to špeciálny druh psychoterapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov duševne, telesne alebo sociálne narušených jedincov.

Cieľom arteterapie nie je ani tak vytvorenie umelckého diela, ale prostredníctvom vlastných tvorivích schopností, kreativity a sebavyjadrovania dosiahnuť odstránenie, alebo zmiernenie problémov chorého človeka.

Moje vlastné skúsenosti z kurzu a z praxe individuálnej terapie.

Kurz sa skladal s ôsmych hodín, jedenkrát týždenne. Na úvod hodiny sme dostali úlohu ako napríklad: vyber si 4 ľubovoľné emócie a stvárni ich, alebo vyber si 1 emóciu a zobraz ju v rôznych intenzitách, nakresli obrys svojej postavy a farbami zobraz ako sa cítiš a pod.. Na prácu sme mali 45 minút. Pracovali sme temperovými farbami, vodovými farbami, farbičkami, vystrihovali sme. Po termíne ukončenia sme práce dali na zem, postavili sme sa do kruhu okolo a každý z nás postupne hovoril niečo o svojej kresbe. Terapeutka dávala doplňujúce otázky typu: „Prečo je červená farba taká dominantná, čo stvárňuje?" „Prečo si hlavu zobrazila čiernou?" Špecifikum tejto tvorby bolo, že, pokiaľ to nebolo priamo zadané v úlohe, nemohli sme maľovať konkrétne symboly, tvary, predmety alebo postavy. Tak vznikli abstraktné umelecké diela, plné farieb a štruktúr rôznych tvarov. Zaujímavé to bolo hlavne s komentárom autora a možnosťou vyjadriť sa k dielu pre všetkých účastníkov kurzu. Na kurz som išla s cieľom spestriť si materskú dovolenku, no nakoniec som zistila, že mal pre mňa veľký význam. Začala som sa na emóciu hnev pozerať ako na pozitívnu emóciu. Tú je potrebné vyjadriť ihneď, keď vznikne, a to pozitívne, pokojným slovom v zmysle: „keď robíš to a to, ja sa cítim tak a tak." Po kurze sa mi už nestávalo, že som hnev zbytočne potláčala a následne vybuchla. K vyjadreniu mi pomohli aj výtvarné techniky.

Doma som svoju tvorivosť pustila na plné obrátky. Robila som koláž na tému zlo a dobro v mojom živote. Keď som bola smutná, kreslila som sivou ceruzkou strom bez lístia, ktorý rástol priamo pred oknom. Nálada sa mi napravila hneď po tom, ako som stromu pestrými temperovými farbami dotvorila lístky, kvety a dokonca aj štebotavé vtáčiky.

Ďalej som sa venovala krasopisu na tému láska. Potom som na rovnakú tému vytvorila srdiečka. Každé zobrazovalo inú podobu lásky: šťastnú, zlomené srdce, Kristovu lásku vo forme ducha svätého. Používala som temperové farby, farbu v spreji a dokonca aj úryvky z Biblie na stvárnenie myšlienky. Obrazy doteraz zdobia našu obývaciu izbu.

Často som pracovala na stvárnení mojich emócií, a tak dospela k stálej psychickej pohode. Skúšala som vyventilovať hnev unikátnym spôsobom. Keď som bola na manžela nahnevaná, chytila som nôž a vyrezávala som do krajcov chleba srdiečka. Pripravila som mu chutné a vydekorované raňajky a s veľkým sebazaprením som mu ich priniesla. Nasledovala veľká úľava, lebo hnev vystriedali pozitívne pocity. Práca s hnevom bola moja najobľúbenejšia. Vytvorila som dielo z temperových farieb, položila ho na kartónovú krabicu a nožom pichala do kresby s cieľom dotvoriť dielo a vyjadriť svoj hnev. Prípadne som vyrezávala jemné tvary do samoschnúcej hmoty. Všetko mi to pripadalo často tak kuriózne, že hnev vystriedal veselý smiech. Tým, že som ďalej bola pohrúžená do práce na diele, dobrá nálada mi vydržala celý deň.

Výtvarnej výchove som sa venovala v mladosti 13 rokov. Lenže umenie som si nevybrala ani ako štúdium ani ako povolanie, a tak som svoje skúsenosti i záľubu úplne zakopala do zabudnutia. Arteterapia vo mne vzbudila novú nádej, a to na praktické využitie mojich skúseností s výtvarnou výchovou. Ukázala mi, že stačí kúsok voľného času na to, aby som pookriala, napravila si náladu a vytvorila nádherné umelecké dielo. Doteraz si občas rada niečo nakreslím alebo namaľujem.