Meditácia

meditacia wellnessPri meditácii je nevyhnutným predpokladom veľké množstvo koncentrácie aby bolo možné dosiahnuť uvoľnený, zmenený stav vedomia. Jedná sa o osobitný druh myslenia, alebo dokonca modlitby.

Meditácia može mať aktívnu, alebo pasívnu formu. Môže byť uskutočňovaná na základe vonkajších (hudba, svetelné efekty) resp. vnútorných podnetov. Tichá meditácia sa pokúša znížiť nielen vnímanie podnetov, ale aj všetky duševné aktivity na minimum.