Jóga a power jóga

joga wellness Jóga je zvláštna, špecifická psychologická náuka, ktorá má toľko vetiev, koľko je druhov jóg. Každá jóga má svojím špecifickým spôsobom človeka pripraviť na prevedenie mysle a vedomia do transcendentného sveta.

Slovo joga má v sanskrite niekoľko významov: zhoda, splynutie, pevné spojenie, jednota. Jóga je tradičný filozofický systém, ktorý teoreticky i prakticky vznikol pred mnohými tisícročiami v Indii na základe priamych skúseností odovzdávaných až do našej doby v povestnom pojednaní Jógasutra ako súbor aforizmov a príbehov mudrca Pataňdžaliho.

V jóginskom systéme existuje veľmi jasne rozdelený subjekt (paruša - božský duch, makrokosmické najvyššiu nadosobnú ja) od objektu (prakti - príroda, podstata) a sú uvedené cesty a metódy potrebné na to, aby sa dosiahlo dokonalosti pomocou kontroly niektorých funkcií, energií a jemných zložiek ľudskej povahy: duchovných, rozumových, psychických i fyzických.

Cieľom je postupne si uvedomovať a objavovať ducha, aby bolo možné sa vrátiť k stavu dokonalej čistoty a dosiahnuť stav blaženého vedomia, v jóge neobyčajne rozvinutý a známy pod názvom samádhi.

Dosiahnutím stavu samádhi alebo plnej extázy sa u jogína potvrdzuje jeho dokonalosť, pri ktorej dochádza k jedinečnému splynutiu jeho podstaty s nedeliteľnou makrokozmickou, univerzálnou podstatou.

Základnými dvoma vetvami jógy sú rádžajóga a džňánajóga. Len tieto dva prúdy jógy predstavujú systémy, ktoré sa zaoberajú mentálnou manipuláciou.

Postupom času sa vyvíjali rôzne druhy jógy. Často praktikovanou je Hartha joga, sústreďujúca sa predovšetkým držaniu tela. Cez rôzne pozície tela a dýchacie techniky objavuje cvičiaci svoje telo i dušu. Lekárske štúdie v súčasnosti preukázali liečivé účinky jogy.

V klasických indickeých textox sú popísané štyri cesty jógy

  • Raja joga (tiež známa ako Ashtanga jóga).
  • Jnana joga (joga znalostí, intelektuálny smer)
  • Karma joga (joga činnosti)
  • Bhakti jóga (jóga oddanosti)

Jóga od svojho vzniku bola pravdepodobne čisto duchovnou cestou - získanie osvietenia prostredníctvom meditácie. Cvičenie jogy obvykle uplatňuje holistický prístup k telu, myseli a duši. Pokúša sa ich uviesť do súladu.  Všeobecne sa odporúča vykonávať tieto cvičenia pod vedením kvalifikovaného učiteľa jogy.

Jóga a zdravie

Jóga má pozitívny vplyv na fyzické i duševné zdravie. Jóga môže viesť k zlepšeniu rôznych ochorení, ako sú poruchy krvného obehu, nespavosť, nervové poruchy, chronické bolesti hlavy alebo bolesti chrbta. Jóga pomáha zlepšiť držanie tela, pomáha znížiť stres, zvyšuje emočnú rovnováhu.

Power Jóga

Power jóga vychádza z klasickej formy jógy obohatená o ďalšie pozície, ktoré sa cvičia dynamickejšou formou. Cvičenie Power Jogy je dnes už bežnou súčasťou mnohých wellness zariadení.

Aj pri tomto type jógy je dôležitým prvkom správne dýchanie spojené s pohybom, čo vedie k spevňovaniu tela a harmonizáciu ducha. Jóga je schopná prebudiť samoliečiteľské schopnosti organizmu, upravuje srdcovo-cievny systém, potláča stres a zlepšuje priebeh chronických ochorení.

Posilňuje všetky svalové skupiny a rozvíja ohybnosť. Je vhodnou prevenciou proti bolesti chrbtice veľakrát spôsobenej civilizačnými vplyvmi, nesprávnym držaním tela, zlými pohybovými návykmi, jednostranným zaťažením tela, sedavým zamestnaním a podobne. Jóga môže byť zábavná a plná emócií. Z dýchania sa stáva radosť. Aktivuje silu v tele aj v mysli a vedie k vyrovnanosti a múdrosti. Cieľom jógy je vytvoriť rovnováhu a harmóniu tela, mysle a ducha.

Power jóga Je určená pre široké spektrum ľudí bez ohľadu na vek, postavu a kondíciu človeka. V prípade akútnejších problémov je však žiadúce poradenie sa s inštruktorom alebo lekárom. Oplatí sa načúvať svojmu telu a nepreceňovať fyzické schopnosti. Nevhodná môže byť pre ľudí postihnutých epilepsiou, rakovinou, cukrovkou, taktiež pre tehotné ženy a malé deti.