Biofeedback

biofeedback wellnessEEG-biofeedback je vysoko špecifickou wellness procedúrou na posilnenie žiaducej aktivácie nervovej sústavy, predovšetkým na tréning koncentrácie, sebaovládania, skľudnenia impulzivity a hyperaktivity. Je to pomerne nová liečebná metóda, ktorá je bezbolestná a bez vedľajších účinkov.

Prostredníctvom špeciálneho počítačového programu a opakovaným tréningom umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn). Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení či prípadne „rozladení“ svojich mozgových vĺn a učí sa ich uviesť do súladu. Klientovi sa pomocou elektródy umiestnenej na hlave sníma elektrická aktivita mozgu (EEG). Tú počítačový program triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem a transformuje do digitálnej podoby. Klient ju vidí na obrazovke vo forme jednoduchej počítačovej hry, ktorú ovláda len činnosťou svojho mozgu. Spätnou väzbou je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, je hráč odmeňovaný a skóruje.

Týmto postupom sa mozog učí využívať žiadúce frekvencie a začne ich používať automaticky a potláčať tie nežiadúce. Optimálne fungovanie mozgu znižuje emočný stres a zvyšuje imunitu. Pri tom postupne dochádza k zlepšeniu rôznych porúch a dysfunkcií.

Táto metóda má rozsiahle liečebné využitie. Je účinná pri migréne a chronických bolestiach hlavy,  bolestiach chrbta, inkontinencii, stavoch po úraze mozgu a  po cievnych mozgových príhodách, pri ľahkých mozgových dysfunkciách a úzkostných poruchách, depresii, posttraumatickej stresovej poruche, pri epilepsii. Pomáha tiež odstrániť tiky a rozličné závislosti.

EEG biofeedback je výbornou pomocnou terapeutickou a tréningovou metodikou, ktorá si zaslúži, aby sa dostala do povedomia odbornej i laickej verejnosti.