Regresná terapia

regresna terapia wellnessRegresná terapia je metódou psychoterapie. Počas rozhovoru sa prechádza cez zdravotné, psychické a vzťahové problémy k detstvu a vzťahom k najbližším. 

Robí sa v meditatívnom stave, kedy sa klient pomocou asociatívneho vybavovania vracia do minulých udalostí a umožňuje spoznať rôzne duchovné zákonitosti a pomáha riešiť problémy. Vrátenie sa do minulosti je spôsob, ako si uvedomíme spojitosť medzi psychikou, minulými udalosťami a dôsledkami na našom zdraví či  momentálnom vlastnom prežívaní a vzťahoch. Preto regresná terapia ponúka veľký predpoklad pochopenia a vyriešenie problému. 

Na základe rozhovoru je dôkladne vybraná technika terapie, ale aj čo bude nasledovať, prípadne ďalšie sedenia. Techník regresnej terapie je viacero: základná terapia, prenatálna terapia, terapia Detstvo, vzťahová terapia, archetypálna vzťahová terapia, Práca na diaľku. Terapia trvá zvyčajne 3 – 5 hodín. Niekedy stačí na odstránenie problému jedno sedenie. Život však stále prináša nové aktívne podnety, ktoré vyvolávajú znova nepoznané z minulosti a tak sa v prípade potreby môže terapia opakovať.

Touto metódou môžeme spracovať problémy bolestí rôznych častí tela, chorôb, ktoré nás trápia a majú korene v traumách prežitých v minulosti, rôzne strachy a fóbie, duševné poruchy alebo závislosti.

Keďže si nemusíme hneď uvedomovať či, a ktoré traumy z našej minulosti vplývajú na problémy, ktoré práve prežívame, nemôžeme ani tieto problémy uspokojivo riešiť.

Regresná terapia pozitívne ovplyvňuje aj prácu na sebe a osobnostný rast. Otvára možnosti spoznať samého seba, čo nám ďalej môže pomôcť na ceste k ďalšiemu poznaniu. Cieľom terapie je stav, kedy nám minulosť už nevplýva na prítomnosť a zostáva len studnicou poznania. Regresná terapia je účinná metóda, ktorá na základe cesty do našej minulosti - detstva, prenatálneho obdobia alebo minulých životov umožňuje riešiť problémy v súčasnosti.