Muzikoterapia

muzikoterapi wellnessMuzikoterapia je špeciálna psychoterapeutická metóda, pri ktorej sa využíva hudba a ktorá je ideálnym prostriedkom nauvoľnenie nahromadeného tlaku. Intenzívny hudobný zážitok je často spojený s očistným momentom, ktorý vyvoláva žiadaný terapeutický účinok.

Tóny v určitej melódii stimulujú vegetatívne prejavy organizmu. Hudbou do tela vchádza energia a ovplyvňuje nervový systém,  najviac sluchové nervy. Svaly a nervy postihnutej časti tela sa počas hudby koncentrujú a relaxujú. Počúvanie hudby vyvoláva určité psychické i somatické procesy a má na ľudský organizmus rovnaké účinky ako smiech.

Možností využitia hudby v psychoterapii  je veľa - od harmonického rozvoja osobnosti, cez relaxáciu až k liečbe psychických porúch.

Muzikoterapia prispieva k prehĺbeniu zmyslu pre rytmus, ktorý je dôležitý pre logopédiu. Zároveň rozvíja komunikačné schopnosti, zlepšuje motorickú a intelektuálnu koncentráciu. Používa sa však aj na zmiernenie bolesti, úzkosti, strachu a pri liečbe dlhotrvajúcich chorôb.

Je vhodným doplnkom liečby pri vážnych diagnózach ako napr. Alzheimerova choroba, ale i závislosti na toxických látkach. Využíva sa aj pri liečbe depresií, nespavosti a na odstraňovanie následkov po silných negatívnych zážitkoch. Upokojujúce účinky hudby pomáhajú hlavne deťom odbúravať stres, agresivitu a predchádza vzniku detských neuróz.

Ďalej sa využíva pri liečbe detí s mozgovou dysfunkciou, u neurotických a mentálne retardovaných deťoch, u detí s poruchami sluchu a zraku, kedy prostredníctvom cvičenia rytmu pozitívne vplýva na pravidelné dýchanie, koordináciu rúk, nôh a koncentráciu pozornosti.

Muzikoterapia je často súčasťou wellness pobytov, kde sa využíva hudobná relaxácia na psychické a telesné uvoľnenie. Má tiež vynikajúce uplatnenie v nemocniciach, terapeutických zariadeniach a domovoch dôchodcov.