Fyzioterapia

Fyzioterapia - 5.0 out of 5 based on 1 vote

fyziozerapia wellnessFyzioterapia je oblasťou wellness a rehabilitácie, ktorá úzko spolupracuje s odborom fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ale aj inými odbormi. Zaoberá sa diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch predovšetkým pohybového systému.

V liečbe využíva špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky ako napr. mäkké a mobilizačné techniky, špeciálne fyzioterapeutické metodiky, hipoterapiu, Vojtovu metódu, Pilates, mechanické podnety ako klasickú masáž, reflexnú masáž, lymfodrenáž a komplexnú liečbu lymfedému, trakčné techniky, hydroterapiu, fototerapiu a ďalšie. Medzi fyzikálnu terapiu patrí aj elektroliečba, ultrazvuk, terapia magnetom, lasery, horúce zábaly a špeciálne vodné vírivky.

Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby, vyhodnotenie fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby.

Fyzioterapia pomáha predchádzať vzniku a zhoršovaniu porúch motoriky, druhotných poškodení pohybového aparátu, ale aj srdcovocievneho, dýchacieho, kožného a vylučovacieho systému. Uplatňuje prostriedky pohybovej životosprávy a psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie (napr. systém "Škola chrbta"). V oblasti zhodnotenia funkčného stavu využíva komplex špecifických vyšetrení, meraní, hodnotení a testov na rozpoznanie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy.

Používa špeciálne metódy na posudzovanie pohybového systému, fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily a vyhodnotenie pohybových vzorov, ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického plánu a ergonomickému poradenstvu. Podporuje zdravie, zdravý životný štýl, pohybovú životosprávu a kvalitu života daného pacienta.